Claas service

Naši stručno educirani, odlično opremljeni serviseri na raspolaganju su vam u svakom trenutku. CLAAS se zauzima za kratak komunikacijski kanal te se tim načelom pristupa i samoj nabavci rezervnih dijelova što dokazuju i izgradnjom novog automatiziranog skladišta u Austriji. Upravo navedena činjenica našim klijentima će osigurati i još promptniju raspoloživost od trenutne koja je na zavidnoj razini. Tako valja naglasiti da na raspolaganju imamo i tzv. hitne narudžbe koje jamče dostavu tražene robe i unutar 24 sata.

Dakle, Eko-Terra d.o.o., kao potpisnik ugovora o zastupništvu preuzela je obveze koje našim kupcima jamče izvanrednu podršku i nakon same nabavke strojeva. Kao ovlašteni serviser, prema CLAAS-ovom standardu, preuzeli smo obvezu kontinuiranog školovanja naših djelatnika te konstantnu raspoloživost propisanih rezervnih dijelova na našem skladištu, a sve u cilju kako biste svoje zadovoljstvo zadržali na najvišoj razini i nakon same kupovine. Također, valja napomenuti da CLAAS vrši strogu kontrolu servisnih aktivnosti te da se samo originalni rezervni dijelovi ugrađuju u mehanizaciju kako bi osigurali daljnji nesmetan rad naših klijenata.

Eko-Terra d.o.o., dio CLAAS-ovog tima

SERVIS

Kontakt broj: +385 (0) 40/821-868

 

 

Milan Pintarić

voditelj servisa

Telefon: +385 (0) 40/821 868

Mob: +385 (0) 95/140 0428

E-mail: milan.pintaric@eko-terra.hr

 

Luka Juričan

referent odjela servisa

Mob: +385 (0) 40/821-868

E-mail: luka.jurican@eko-terra.hr

 

 

Davor Vugrinec

mehaničar poljoprivrednih strojeva

Mob. +385 (0) 99/28 21 869

E-mail: d.vugrinec@eko-terra.hr

 

 

Goran Lešnjak

mehaničar poljoprivrednih strojeva

Mob: +385 (0) 99/282 18 68

E-mail: goran.lesnjak@eko-terra.hr

 

 

Alen Juraković

mehaničar poljoprivrednih strojeva

Mob: +385 (0) 95 414 1555

E-mail: alen.jurakovic@eko-terra.hr

 

 

Goran Lončar

mehaničar poljoprivrednih strojeva

E-mail: goran.loncar@eko-terra.hr

Mob: +385(0) 98/565300

 

 

Luka Marković

mehaničar poljoprivrednih strojeva

E-mail: luka.markovic@eko-terra.hr

Mob: +385 (0) 40/821-868

  

Milan Oršoš

pomoćni mehaničar

Mob: +385 (0) 97/640 1449